Xứ Đông Dương của ngài Toàn quyền Paul Doumer

Mới mua lại quyển Xứ Đông Dương của ngài Toàn quyền Paul Doumer 

Quyển bên phải là tái bản mới nhất (01/2018), dù không thích sách bìa cứng (y như rằng, sách mới mà bìa đã lỏng lẻo) nhưng vẫn mua để đọc lại sau khi nhìn thấy có bác Nguyễn Việt Long hiệu đính (và đã chat hỏi xác nhận nội dung sách có được cải thiện hơn ). Hỏi từ lâu mà giờ mới mua vì không vội, một thời gian thì sách thấy sold out, sau có lại nó lại cứ làm cao đòi bán đúng giá bìa, mãi hôm trước mới thấy về giá đúng (-40%) 

Quyển bên trái là tái bản lần 1, chính xác là bản đáng đọc đầu tiên chứ còn nhớ dạo đó những ai phấn khích quá còn đặt trước cả từ khi sách đang dịch đã hố hàng nặng khi nhận một bản dịch chắc tệ có tiếng trong lịch sử sách dịch VN  (thấy dịch sách từ lâu, dày, tiếng Pháp, mà lại chạy đua như làm outsourcing software là mình ớn rồi ).

IMG_20191005_123322
Xứ Đông Dương (Paul Doumer)

One thought on “Xứ Đông Dương của ngài Toàn quyền Paul Doumer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.